Surinkau vakar savo gėlynų puokštę ir išskubėjau į Žolinės atlaidus – į Pakapę. Čia – Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną važiuoju dažniausiai, čia – mieli prisiminimai apie tuometinį kleboną Joną Bagdoną ir aktyvią Pakapės bendruomenę, dabar čia visus mielai sutinka dabartinis šaunus ir rūpestingas Pakapės klebonas Donatas Grabažis. Ypač gražiai išpuoštoje, atnaujintoje kaimo bažnytėlėje, klausėme ypač dvasingo ir prasmingo Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedra kun. Raimundo Šnapščio pamokslo. Toks tikrumas ir užburiantis nuoširdumas įmanomas tik medinėje kaimo bažnytėlėje!
Žolinė – tai padėkos Žemei už derlių ir grožį diena. Tai – vasaros ir rudens sandūra. Tai – Mergelės Marijos dangun ėmimo diena. Pasakojama, kad Jėzaus motinos Marijos mirties apaštalai budėjo prie jos kapo. Petras išvydo, kaip Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę patikrinti karstą, apaštalai Marijos kūno neberado – karste buvo tik daugybė gražių gėlių. „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas“ (Apr 12, 1)
Rugpjūčio 15-oji palaiminta ne tik Žolinės atlaidais, bet ir ypatingai gražiomis kaimų ir miestelių šventėmis. PAKAPĖJE skambėjo muzika, vyravo gera nuotaika. Prie gražiai pakapiškių auginamo ąžuolo skambėjo „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, šią dainą jie paskelbė savo kaimo himnu. Džiaugiausi jų laimėtais projektais ir aktyvia bendruomenės veikla. Ačiū Nijolei Šavelskienei, Ritai Chochulinai ir kitiems aktyviems ir darbštiems žmonėms.
Ačiū ŠAKYNOS krašto darbštiems ir kūrybingiems žmonėms! Seniūnas Mindaugas Gedvila, pavaduotoja Rina Gedminienė, bendruomenės pirmininkė Saulė Kreimerienė, Kultūros filialo vadovė Sigutė Butvidienė ir daugelis daugelis kitų yra tikri šio krašto darbštuoliai, telkiantys ir vienijantys žmones, dovanojantys gražias šventes. Man buvo didžiulė garbė pasveikinti ir padėkoti ilgametei Šakynos Mokytojai Arvasevičienei, pasidžiaugti visada patriotišku, kūrybingu kultūros darbuotoju Rimantu Mickevičiumi ir daugeliu kitų. Optimizmas ir tikėjimas mus stiprina ir vienija.