Riboženklis ties Raudėnais skelbia, kad čia – Žemaitija ir čia yra RAUDIENA! Rugpjūčio 24 d. prof. Juozas Pabrėžos iniciatyva, kad toks riboženklis būtų, kurią džiaugsmingai sutiko raudėniškiai – įgyvendinta. Šventės metu profesorius Juozas Pabrėža nuoširdžiai pasakojo apie žemaičių kalbos svarbą ir vieną iškiliausių XIX amžiaus švietėjų, mokytoją, dvasinio turinio knygų autorių, liaudies gydytoją, lietuvių botanikos tėvą, poetą, menininką, kunigą (kunigavusį Raudėnuose), garsųjį pamokslininką, kurio pamokslai tebėra aktualūs šių dienų pasaulyje dvasine, socialine, istorine bei etnokultūrine prasme, JURGĮ AMBRAZIEJŲ PABRĖŽĄ, kurio gimimo 250 m. (1771–1849) proga 2021-uosius metus Seimas paskelbė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. Pagarba šiam kunigu – žemaičių bendrinės kalbos kūrėjui! Pagarba visiems Raudėnų kraštą kūrusiems ir garsinusiems žmonės! Visada žavėjausi gebėjimu vienyti, ugdyti, atsakingai dirbti, tolerantiškai bendrauti ir susikalbėti sprendžiant problemas, ryžtingai siekti savo tikslo. Raudėniškiai yra to pavyzdys, prieš daug metų pasiekę, kad griūnanti kaimo mokykla atgimtų nauju pastatu, o dabar, kad būtų pabaigtas įrengti priestatas ir jame įsikurtų kultūra. Kun. Tomas Kedušis pašventinto riboženklį ir kultūros salę, kurią užpildėme dainomis ir linkėjimais. Simboliška – mano dovana naujajai salei – Žemaičių vėliava.Tad per omžius būkem keiti, tvirti i rigtingi žemaite!