Dėkoju Laimai Steponavičienei ir Jolantai Gedaminskienei – aktyvioms Žarėnų kaimo bendruomenės moterims, už kvietimą dalyvauti šventėje „Po tėviškės dangum“. Žarėnų-Latvelių Šv. Mikalojaus bažnyčioje po Šv. Mišių girdėjome nuoširdžius liudijimus apie išnykusių kaimų istorijas, čia gyvenusius žmones, tradicijas, apie būtinybę išsaugoti ir įamžinti prisiminimus. Įsimintinas Sigitos Damanskienės kalbėjimas apie jos vaikystės Agailių kaimą ir protėvius bei siūlymai išsaugoti žemėlapiuose buvusių kaimų pavadinimus, jų vardais pavadinti artimiausių miestelių gatves, nes tai prasmingiau negu vadinti gatves gėlių vardais. Pasidžiaugėme projekto ,,Kur gimėm, kur augom“ įgyvendinimu – kaimo parke pastatytais suoleliais su užrašytais buvusių kaimų pavadinimais. Nuotraukų paroda daug kam priminė vaikystę ir kvepėjo šienu bei laukų gėlėmis. Labai miela buvo klausyti vaikų, nuoširdžiai kalbančių apie pagarbą savo kraštui, kalbai, istorijai, kultūrai. Šventė, kuri kviečia ir jungia žmones – visada pasiteisina.