Vakar, Baltijos ir Laisvės kelio minėjimo dieną gavau ypatingą dovaną iš ypatingo Žmogaus – Kuršėnų miesto Garbės pilietė, tremtinė Eugenija Dragūnienė įteikė man medalinkėlį su jos pačios padaryta trispalvių siūlų pynute. Tokius medalikėlius ji išdalino visiems Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų skyriaus nariams, dalyvavusiems susirinkime, į kurį ir aš buvau pakviesta jų pirmininkės Marytės Šadlauskienės. Pokalbis apie Laisvę su žmonėmis, išgyvenusiais tremtį ir išsaugojusiais begalinę meilę Tėvynei ir Nepriklausomybei, buvo ypatingai jautrus. Susitikimo metu buvo išsakytas jų nuoširdus rūpestis jaunimo ugdymu, švenčių įprasminimu, paminklų tinkama priežiūra. Tai turi būti svarbu mums visiems, nesvarbu kokia partijai ar sąjungai priklausome, kokį darbą dirbame.