Šiaulių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje dalyvavome ypatingose iškilmėse – Popiežiui Pranciškui Vilniaus arkivyskupijos vyskupą augziljarą Darių Trijonį paskyrus Šiaulių vyskupu koadiutoriumi, ši diena tapo jo tarnystė Šiaulių vyskupijoje pradžia.PAPRASTUMAS IR NUOŠIRDUMAS – tokį šūkį pasirinkęs Darius Trijonis kvietė kurti jaukumo ir bendrystės aplinką, vienytis maldoje ir kilniuose darbuose, su atsakomybe ir pagarba, pasitikėjimu ir pagalba kiekvienam.
Kartu su J.E. Vyskupu E. Bartuliu ir jo suburta džiaugsmu ir gerumu besidalinančia komanda – bus stipri ir jungianti jėga, tarnaujanti Dievui ir žmonėms.