Seimui buvo pateikta Vyriausybės 2019 metų veiklos ataskaita.
Vertinant visumą – 2019 metus prisiminsime kaip sėkmingus ir rezultatyvius metus.Žinoma, tai priklauso ir nuo to, ar norime matyti realybę, ar siekiame visur įžvelgti tik negatyvą.
Ataskaitą pristatydamas Premjeras Saulius Skvernelis pateikė daug informacijos ir akcentavo, kad per praėjusius kelerius metus ši Vyriausybė, kitaip nei ankstesnės, sukaupė valstybės finansų rezervą, kuris sudarė beveik 1 milijardą ir 400 milijonų eurų. Dabar šis rezervas skiriamas viruso sukeltoms pasekmėms mažinti. Keletas akcentų iš Vyriausybės ataskaitos:
Didžiausias dėmesys per pastaruosius metus buvo skirtas 6 struktūrinėms reformoms: švietimo, sveikatos, mokesčių, inovacijų, kovos su šešėline ekonomika ir pensijų. Jos prisidėjo prie žmonių geresnio gyvenimo, didesnių pajamų, skaidraus verslo plėtros ir saugumo stiprinimo.
Skurdo ir socialinės atskirties mažinimas. Pernai vidutinė senatvės pensija padidėjo trečdaliu – nuo 255 eurų 2016 metais iki 344 eurų 2019 metais. Be to, padidinta priemokų riba nuo 238 iki 257 eurų mažų pensijų gavėjams. Padidintos šalpos pensijų „grindys“ neįgaliesiems – nuo 99 iki 140 eurų. 2019 m. priimti sprendimai lėmė, kad nuo sausio 1-osios minimalioji alga bruto siekia 607 eurus, prieš 4 metus ji buvo beveik perpus mažesnė ir siekė 380 eurų. Minimalioji alga į rankas per 4 metus padidėjo beveik 150 eurų – nuo 296 eurų iki 437 eurų šiemet.
Ženklios valstybės investicijomis į šeimų gerovę. Šioje kadencijoje įvesti Vaiko pinigai išaugo iki 60 eurų per mėnesį ir praplėstas gavėjų ratas – dabar vaiko pinigus gauna pusė milijono Lietuvos vaikų. Papildomos 40 eurų išmokos buvo skirtos neįgaliems vaikams bei gausiose ar nepasiturinčiose šeimose augantiems vaikams – jas gauna apie 130 tūkst. vaikų. Vaiko pinigams 2019 metais skirta beveik 305 milijonai eurų.
Priimtas bazinių paslaugų šeimoms paketas, įsteigta parama pirmąjam būstui įsigyti regionuose, šeimos kortelė, nemokamas mokinių maitinimas, kuris skirtas priešmokyklinukams ir pirmokams. Nuo 2016-ųjų vidutinis darbo užmokestis šalyje išaugo 38 procentais ir praėjusių metų pabaigoje siekė 1 318 eurų. Mažėjo nedarbo lygis – pernai jis buvo 6,3 proc. tam įtakos turėjo ir savivaldybėse pradėtas diegti ilgalaikių ir sudėtingomis problemomis pasižyminčių bedarbių integravimo modelis. 2019-ieji mūsų istorijoje išskirtiniai tuo, kad pernai į Lietuvą atvyko 11 tūkstančių daugiau žmonių daugiau nei išvyko.
Prioritetas – darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra. Tai iliustruoja, kad pagal verslo aplinkos indeksą „Doing Business“ Lietuva yra 11 vietoje tarp 190 šalių. Tarp visų 27 Europos Sąjungos valstybių narių Lietuva užima 4 vietą. Sparčiai augo pažangių technologijų gamybos ir žinioms imlių paslaugų projektų skaičius. Vien juos įgyvendinant 2019 metais sukurta daugiau nei 5 tūkst. darbo vietų, įsteigta 420 naujų startuolių.
Ekonominio šešėlio mažinimas, Iš šešėlio „ištraukta“ planuoti 200 mln. eurų. Pirmą kartą Lietuvoje nuo 2019 m. sausio iki liepos buvo galima sumokėti „pamirštus“ mokesčius be baudų ir delspinigių – į valstybės biudžetą papildomai surinkta apie 42 mln. eurų. 2019 metų korupcijos suvokimo indekso tyrime Lietuvai buvo skirta 35 vieta 180 šalių. Prie kovos su šešėliu prisidėjo sujungtos darbuotojo ir darbdavio socialinio draudimo įmokos, vienkartinis atleidimas nuo sankcijų, sumokant „pamirštus“ mokesčius, taip pat tęstos didžiulės reformos valstybės įmonių sektoriuje. Palyginti su 2017 metais, valstybės valdomų įmonių sumažėjo per pusę.
Švietimo sistema. Maždaug 26 procentais padidėjo mokytojų vidutinis darbo užmokestis, palyginti su 2018 metais, 16 procentų padidintas dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo užmokestis, 83 procentais padidinta doktorantams teikiama parama. Didėjo studijų prieinamumas: už studijas nemokančių studentų dalis padidėjo 12 procentų ir pernai siekė 66 procentus visų studijuojančiųjų. Patvirtinta ir nauja profesinio mokymo finansavimo metodika, sudaranti kokybiško mokymosi prielaidas ir skatinanti pameistrystės plėtrą.
Augo Valstybės biudžeto asignavimai Kultūros ministerijai. (208 milijonai eurų). Kartu su savivalda papildomai skirta 8,6 milijono eurų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti. 2020 metais valstybės biudžete numatyta 14 milijonų eurų, kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui 10 procentų. Įsteigtu kultūros pasu gali naudotis visi Lietuvos vaikai; kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį galima nemokamai lankytis muziejuose; tęsiamas „Lietuvos kultūros sostinės“ projektas.
Sveikata. Pernai gydytojų vidutinis darbo užmokestis, palyginti su 2018 metais, padidėjo 13 procentų ir dabar atitinkamai į rankas siekia 1 627 eurus gydytojams ir 865 eurus slaugytojams. Priemokų už vaistus ir medicinos pagalbos priemones suma pernai sumažėjo 27 procentais, ir tai žmonėms leido sutaupyti net apie 15 milijonų eurų.
Auganti ekonomika suteikė galimybes stiprinti nacionalinį saugumą. Lietuvos BVP per paskutinius metus augo sparčiai ir nuo 2016 iki 2019 metų padidėjo 12,5 procento. 2018 metais Lietuvai tapus visateise EBPO nare, dalyvaujame kuriant ir priimant tarptautines taisykles įvairiose šalies raidai svarbiose srityse. Jau 16 metų aktyviai veikiame Europos Sąjungos lygiu, esame aktyvūs NATO nariai, kryptingai stipriname strateginę partnerystę su JAV, Vokietija ir Lenkija visose srityse – nuo saugumo, gynybos iki ekonominio ir energetinio bendradarbiavimo. Per šios Vyriausybės kadenciją pirmąkart pasiektas 2 procentų nuo BVP finansavimas krašto apsaugai. 2019 metais, palyginti su 2016 metais, policijos pareigūnų, aprūpintų pagal nustatytus standartus, dalis padidėjo nuo 47 iki 77 procentų, pasieniečių – nuo 54 iki 75 procentų.
Gerų rodiklių pasiekta transporto sektoriuje bei vykdant mažosios energetikos plėtrą ir atsakingą energijos vartojimą bei daugelyje kitų sričių.
Kad 2019-ieji buvo labai geri mūsų šaliai, Premjeras padėkojo Lietuvos žmonėms. Akivaizdu, kad pandemijos sukelta krizė pristabdė planus, tačiau tikimasi kad, Lietuva, turės jėgų ir energijos tęsti kovą su globalia krize. Kalbėdamas apie Vyriausybės artimiausius darbus Premjeras svarbiausiu prioritetu įvardino – koronaviruso keliamų iššūkių suvaldymą ir ekonomikos gyvybingumą.

Visą 229 puslapių Vyriausybės ataskaitą galite rasti https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/14ec24a0705611eaa38ed97835ec4… , atsidarius dešinėje lapo pusėje esantį priedą