100 metų Voveriškių mokyklos sukakties proga Voveriškių bendruomenė nešė 100 metrų trispalvę per visą gražiai tvarkomą gyvenvietę, iškilmingoje šventėje prisiminė kilnią mokyklos istoriją, mokytojus ir mokinius. Žavėjausi šios mokyklos auklėtinės, o dabar direktorės Albinos Gudaitienės pagarba ir meile kiekvienam žmogui. Jautėsi čia vyraujanti graži darna tarp mokyklos ir aktyvios kaimo bendruomenės, vadovaujamos sumanios pirmininkės Ritos Cecerovės. Sveikindama linkėjau, kad kiekvieno atmintyje Mokykla išliktų kaip šviesos, gėrio ir žinių šventovė, į kurią norisi sugrįžti.