Padėka ir pagarba nuoširdžiai dirbantiems vaikų teisių apsaugos srityje žmonėms skambėjo Vilniaus rotušėje vykusioje prasmingoje, jau septynioliktoje, „Geriausio vaiko draugo“ nominacijų įteikimo šventėje. Idėjos iniciatorė – NVO konfederacija vaikams, šiemet prie to prisijungus Vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ir Vilniaus miesto savivaldybei kartu su rinkimuose dalyvavusias vaikais išrinko geriausiai šioje srityje dirbančius.
Prieš nominacijų įteikimą vykusi konferencija „Geriausi vaiko interesai: samprata, istorija ir perspektyvos“, nubrėžė būtinybę ieškoti tarpinstitucinės bendrystės, supratimo ir susikalbėjimo, numatė ateities perspektyvas.
Su NVO konfederacija vaikams vadove Elena Urboniene prisiminėme apie ilgametę mūsų veiklą, kai pirmininkavau Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijai, apie surengtas konferencijas ir diskusijas, kuriose visada prioritetu laikėme šeimą, nes šeimoje geriausiai augti vaikams bei būtinybę padėti šeimoms spręsti problemas, primenant ne tik apie teises, bet ir apie pareigas ir atsakomybę.
Apkabinu visus geros valios žmones!