Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų galerijoje atidaryta šiauliečio dizainerio Viliaus Purono paroda „Mūsų miestas – mūsų namai“. Parodoje eksponuojami kūrybiniai objektai, autoriaus sukurti ir realizuoti 1974–2018 metais Šiauliuose bei kituose miestuose.

Parodos stenduose – aplinkos funkcinė analizė, miesto veido kūrimasis, skulptūros dizaino sąvoka, pramoninės dailės kūriniai.

Pasak V. Purono, temos rodo miesto įvaizdžio kūrimo poreikį, miesto ir administravimo abėcėlės žinojimą, profesinio supratingumo lygmenį, atspindi, kaip miesto puošimas vyko ne valdžios, o studentų, moksleivių rankomis.

„Paroda – daugiašakis procesas, joje yra ir miesto įvaizdžio, ir istorijos, ir pramonininkų, ir jaunimo. Tai kompleksiškas apjungimas mano gyvenimo metų tiek anais, tarybiniais laikais, nuo 1974 metų, tiek dabartinės priespaudos formos, kurioje asmeniškumai išlenda į pirmą planą, o ne Tėvynė. Tai objektyvi mūsų Lietuvos realybė.

Parodoje V. Puronas biografiją, kūrybą, įvertinimus pristatė ir specialiais leidiniais. Vienkartinį 160 puslapių parodos aprašą jis pavadino nuobodulio pasaka „ViP ir jo AtAskaita LR Seimo koridoriuje“.

Žymiajam šiauliečiui V. Puronui, o taip pat ir Ramūnui Volbekui, UAB „Elga“ generaliniam direktoriui Ramūnui Volbekui, mecenatui, sukūrusiam įmonėje gamybinę sistemą originaliems funkcinio ir dekoratyvinio dizaino kūriniams, įteikiau Lietuvos Respublikos Seimo medalius.

Ūkio ministerijos padėkos raštais už glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos dizainerių sąjunga apdovanoti R. Volbekas ir Stanislovas Dikša (UAB „Šiaulių spaustuvė“).