Verbūnuose (Šiaulių rajone), kur nuo seno legendomis ir maldomis apipinta, duona kvepiančių laukų draugijoje stovi mažutė koplytėlė, vakar vyko Šv. Onai skirtos mišios, kurias aukojo Kužių parapijos klebonas Tomas Reinys. Kunigo Tomo ypatingas gebėjimas su nepaprastu nuoširdumu ir jautrumu paliesti žmonių širdis, šioje išskirtinėje aplinkoje dar labiau buvo girdimas. Popiežiaus Pranciškaus laiškas, skirtas pirmosios pasaulinės senelių dienos progai, ragino susimąstyti apie pagyvenusių žmonių sunkumus ir vienišumą, apie artimųjų apsilankymo laukimą, apie pašaukimą saugoti savo šaknis ir savo išmintį perduoti jaunimui. Mums reikia vieniems kitų kuriant rytdienos pasaulį, todėl, kaip rašoma Popiežiaus laiške, tegul mus stiprina SVAJONĖS apie teisingumą, taiką, solidarumą, tegul ATMINTIS skatina pasimokyti iš praeities, pasiremti į tikrąsias vertybes, tegul stiprina MALDA, nes troškimas jaustis broliu kiekvienam, tikėjimas, jautrumas, paguoda, suteikia drąsos veikti. Pagarba kiekvienam verbūniškiui už išsaugotą koplytėlę ir jos aplinką su dar išlikusiais senųjų kapinaičių metaliniais kryžiais, su prisiminimų pasakojimu, kaip čia rinkdavosi moterys, apsigobusios baltomis skarelėmis ir meldė sveikatos, kaip nuo 2000 metų čia kasmet vėl vyksta Šv. Onos atlaidai. Žmonių bendrystės džiaugsmą dar labiau sustiprino šauniųjų operos solistų Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino puikus koncertas bei Rimanto Daugino tapybos darbai, taip gražiai įsikomponavę į šią ypatingą aplinką. Ačiū kultūros žmonėms už surengtą gražią šventę!