Iškilmingas vėliavos pakėlimas prie Vyčio paminklo Kuršėnuose ir Šv. Mišios. Vakare mieste vykę renginiai ir koncertas, išsakyta pagarba žmonėms, kuriantiems ir stiprinantiems Lietuvą ir žinoma – Tautiškos giesmės giedojimas, jungiantis, vienijantis ir dvasiškai pakylėjantis.