Valdovų rūmų renesansinėje menėje vyko labai nuoširdus pagarbos mūsų lietuviškai kalbai vakaras. Dalyvavusieji jame pasijautėme saulėtais žmonėmis, klausydami Vydūno, Šatrijos Raganos, Regimanto Tamošaičio kūrybos fragmentų bei ištraukų iš indų filosofinės poemos, skaitomų puikių aktorių bei užburiančių kamerinio choro „Aidija“, smuiko ir violončelės melodijų.
Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kasmet (nuo 2004 m.) skiria žodžio laisvės gynėjos, žurnalistės labdaros organizatorės Felicijos Bortkevičienės (1873-1945) atminimą įamžinančią Kalbos premiją. Premija skiriama už reikšmingą lituanistinę veiklą , kartu įteikiant skulptorės D. Matulaitės sukurtą „Vyturio“ statulėlę.
2022 metų Kalbos premija įteikta Vilniaus universiteto dėstytojui, literatūros kritikui, eseistui, redaktoriui Regimantui Tamošaičiui. Džiugu, kad tarp nominantų buvo apdovanotas ir Seimo narys Stasys Tumėnas. Istorinė mūsų tautos šviesuolių kova už kalbos išsaugojimą, ištikimybė lietuvybei ir lietuviškam žodžiui įpareigoja kiekvieną iš mūsų gerbti, saugoti, puoselėti kalbą, kuri yra mūsų tautos savasties pamatas ir išlikimo garantas.