Su Ukraina mus sieja gražus bendradarbiavimas, Seime yra lankėsi Ukrainos Prezidentas Volodymyr Zelensky, parlamentarai, kiti garbūs svečiai. Šiandien Seimo rudens Sesijos pirmajame posėdyje, kuriam pirmininkavau, dalyvavo su oficialiu vizitu Lietuvoje viešintis Ukrainos Aukščiausiosios Rados Pirmininkas Dmytro Razumkovas. Įsiklausykime į žodžius, kuriuos Lietuvos adresu išsakė mūsų svečias.
„Mes, ukrainiečiai, nepaprastai gerai suprantame, kad šiuolaikiniame pasaulyje apginti ir atkurti tūkstantmetę istoriją turinčios šalies nepriklausomybę buvo ir iki šiol yra tikru iššūkiu. Prieš 30 metų Lietuvos tauta įvykdė savo istorinę misiją ir apgynė vertingiausią laisvosios visuomenės laimėjimą – savo nepriklausomą valstybę.
Rugpjūčio 24 d. Ukraina paminėjo savo Nepriklausomybės 29 metus. Iš jų jau septintuosius metus prieš ją vykdoma karinė agresija, pažeidžiamos žmogaus teisės laikinai okupuotose Ukrainos Donbaso ir Krymo teritorijose. De facto mes iki šiol kovojame už tikrąją savo šalies nepriklausomybę, už teisė rinktis savo užsienio politikos kursą, už Ukrainos piliečių teisę gyventi taikioje, turtingoje ir laimingoje šalyje. Iki šios kovos pradžios mes ne iki galo suvokdavome tai, kokią vertybė yra laisvė ir kaip sunkiai tenka už ją kovoti ir ją apginti. Deja ukrainiečių tauta dar ilgai negalės užgydyti žaizdas, kurias drąsiai patyrė Nepriklausomybės vardan: suluošinti žmonių likimai, gyvenimo ir sveikatos netektys…“
„Šiandien kartu su savo kaimynais mes bandome sukurti bendrą demokratijos, saugumo ir klestėjimo erdvę, stipriname Baltijos ir Juodosios jūros regionų ryšį. O Lietuva – viena iš svarbių valstybių lyderių šiame procese…“
„Priimkite žodžius, kuriais išreiškiama didžiausia pagarba visiems Lietuvos tautos laimėjimams, kurie buvo pasiekti per 30 metų laikotarpį jūsų vienybės, jūsų principinės pozicijos tautinių interesu atžvilgiu dėka. Pagarba įkvėptai europietiškai misijai, kuria šiandien spinduliuoja jūsų valstybė.
Būkite tikri, kad Ukraina visada palaiko jus ginant demokratiją, partnerystę, taip pat priešinantis bet kokiems galimiems kėsinimams prieš jūsų laisvę ir nepriklausomybę. Aš tikras, kad mūsų valstybės turi ne tik bendrą istorinę praeitį, bet ir bendrą europietišką ateitį. Ir tik kartu galime pasiekti bendrų tikslų.
LIETUVA TURI DIDELĘ ŠIRDĮ, AŠ BE GALO DĖKINGAS, KAD ŠIOJE ŠIRDYJE MATAU NUOŠIRDŽIĄ MEILĘ UKRAINAI, MES TAI LABAI VERTINAME.“