„Nėra tokių spalvų, kuriomis galima būtų perteikti karo tragediją ir skausmą, užpildžiusį pasaulį nepakeliamu nerimu“ – kalbėjo žymus ukrainiečių menininkas Danylo Movchan, kurio parodos „Karas Ukrainoje“ atidarymas vyko Seimo lankytojų centre.
Iki karo profesionaliai dirbęs sakralinio meno srityje Danylo Movchan ėmė kurti minimalistines simbolines akvareles – karo baisybių ir tragedijų dienoraštį.Vasario 24 –ąją bus dveji metai, kai barbarų bombos krinta ant vaikų darželių, kultūros namų, muziejų, universitetų…, siekiant ne tik žudyti, bet palaužti dvasią, todėl kova kultūros fronte taip pat neįkainuojamai svarbi, atskleidžiant rusų propagandą ir melą, jų daromus nusikaltimus ir tragedijas.Menininko darbuose tiek daug gėlos, žmogaus būtis atsiduria anapus skausmo, kai skauda taip, kai nieko bejunti. Užminuotos lieka širdys ir patirtys, griaunančios žmonių gyvenimus iš vidaus.
Viename iš paveikslų, kur name dar šviečia vienintelis langas ir žmogus rankoje iškėlęs kryžių, simbolizuoja gilią Ukrainos tautos kovos emociją ir stiprų ukrainiečių nepalaužiamumą su tikėjimu ir viltimi iki pergalės.
Apie tai diskutavome, klausėmės nuostabių Alos atliekamų dainų ir bandonijos skambesio, primindami sau ir kitiems, kaip labai reikia mūsų visų pagalbos karo naikinamai šaliai ir jos žmonėms. Dėkoju parodos organizatoriams ir jos globėjai kolegei Rimantei Šalaševičiūtei.