Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Kuršėnų skyriaus choras „Tremties varpai“ 2018 m. lapkričio 17 dieną šventė savo trisdešimties metų jubiliejų. Renginio vedėjas Zenonas Gestautas apžvelgė choro istoriją. Choras susikūrė 1988 metais. Jam vadovavo šios vadovės: Dangirutė Stankienė, Birutė Jarošienė, Jovita Bražukienė.

Apie pirmuosius choro žingsnius papasakojo ilgametė dainininkė Eugenija Dragūnienė. Visą gyvavimo laiką choras ištikimai dalyvauja LKPT dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“, tremtinių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“, vykstančiame Ariogaloje, Kuršėnų miesto ir rajono šventėse. Choras taip pat bendrauja su daugeliu Lietuvos tremtinių chorų.

Džiaugiausi, galėdama pasveikinti šventės proga „Tremties varpų“ choristus, vadovus, padėkoti už nuoširdų darbą, aktyvią meninę ir kultūrinę veiklą. Šventės dalyviai labai džiaugėsi dovana – knygutėmis „Popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje, kalbos“.

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus įteikė Šiaulių rajono savivaldybės mero Antano Bezaro padėkas. Puokštėmis, dovanėlėmis, padėkos raštais pradžiugino daugelio širdis Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras, choras „Svaja“, Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras, artimieji, kolegos choristai, grupės „Tykiai“ jaunieji atlikėjai. Prisiminimais pasidalino buvusi ilgametė choro vadovė Birutė Jarošienė. Skambiomis, lyriškomis dainomis džiugino kuršėniškių tremtinių choras. Jo vadovė – Jovita Bražukienė, koncertmeisterė – Danutė Streckienė. Kuršėniškius kolegas ir visus gausiai susirinkusius žiūrovus pasveikino choras iš Šiaulių „Tremtinys“, mažeikiškių „Atminties“ choro dainininkai, Radviliškio „Versmės“ choristai ir jų vadovai, atlikdami mėgiamus, populiarius kūrinius.

Tai buvo ypatinga džiaugsmo, prisiminimų ir linkėjimų šventė.