Tradicinis Šiaulių rajono mokyklų vadovų metodinis-informacinis pasitarimas prieš naujuosius mokslo metus šiemet vyko renovuotos Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos gražioje, nuolat atnaujinamoje aplinkoje.Atsakingai dirbanti rajono švietimo bendruomenė turėjo apie ką pasitarti, nes mokyklų tinklo pertvarka palietė visas savivaldybes, laukia nelengvi iššūkiai. Daug informacijos pateikė šauni Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė, rajono vadovai.
Dėkoju už kvietimą būti kartu, nes tai puiki galimybė išgirsti problemas ir rūpesčius.Už ilgametį pedagoginį-vadybinį darbą ir įgyvendintus projektus padėkojome kadenciją baigusiems Raudėnų ir Bazilionų mokyklų direktoriams Zitai Bezarienei ir Rimantui Goriui.
(Ačiū Astai Mazūraitei už gražią gimnazijos kiemelio nuotrauką. Šaunus Jūsų kolektyvas moka sumaniai įgyvendinti svajones )