Ariogala vėl svetingai sutiko tradicinį Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydį „Su Lietuva širdy“. Bendrystės džiaugsmas, mieli susitikimai ir liudijimai apie meilę Tėvynei, apie Laisvės neįkainuojamą vertę, apie drąsą veikti nedarant kompromisų prieš netiesą, skriaudą, priešiškumą ar apgaulę, apie būtinybę perduoti ateinančioms kartoms pavyzdį ištikimybės savo kraštui, kalbai, kultūrai, tradicijoms, apie pasididžiavimą Lietuva ir jos žmonėmis – bendroje maldoje, patriotinių dainų skambėjime ir vėliavų šlamesy.