Mažutės Šv. Onos koplytėlės Verbūnuose (Šiaulių rajone) papėdėje, šalia duona kvepiančių laukų vyko mišios, aukojamos Kužių parapijos klebono Tomo Reinio, kuris nepaprastu nuoširdumu ir išmintingų žodžių galia paliečia žmonių širdis ir mintis. Ir išties, tik sugebėdami sudeginti savyje tai, kas bloga ir kas trukdo skleistis meilei ir grožiui, tik sėdami gerumo sėklas, mylėdami, padėdami, užjausdami galime keisti aplinką ir kurti geresnį pasaulį.
Bendrystės džiaugsmą dar labiau sustiprino puikus „El fuego“ grupės koncertas ir talentingo dailininko Rimanto Daugino tapybos darbai, taip gražiai įsikomponavę į koplytėlės aplinką. Buvau maloniai nustebinta ir esu labai dėkinga už dovaną – paveikslą „Taikos angelas“, mums visiems primenantį Taikos kainą ir svarbą.Pagarba ir padėka kiekvienam verbūniškiui už išsaugotą koplytėję ir jos aplinką su dar išlikusiais senųjų kapinaičių metaliniais kryžiais bei priminimas šventėje dalyvavusiems politikams ir valdžios atstovams padėti atnaujinti ir puošti šią unikalią vietą, kur nuo seno vykdavo Šv. Onos atlaidai.
Ačiū kultūros ir bendruomenės žmonėms už surengtą gražią šventę!