Gegužės 15 -oji – tarptautinė Šeimos diena. SVEIKINU VISAS ŠEIMAS! Linkiu, kad atsakomybė, meilė ir gėris padėtų kurti Lietuvos ateitį ant tvirtų doros ir moralės pamatų, kad pagerbdami darnias šeimas ne tik gražiai auginančias savo, bet ir globojančias tėvų paliktus vaikus, paskatintumėme ir kitus būti atsakingais už savo poelgius, už vaikų ateitį, nes šeima yra tikroji meilės, bendrystės mokykla, šeimoje bręsta asmenybė, ugdoma gėrio samprata, mokoma mylėti kitus, o kartu …ir Tėvynę, įgyjamas gebėjimas skleistis visuomenėje ir būti pilnaverčiu jos nariu.
Prieš keletą metų Šiaulių rajono savivaldybėje rengėme Šeimų šventes, kurių globėja buvau. Kartu su Šiaulių rajono moterų organizacija „Atgaiva“, jos prezidente Birute Babrauskiene, Šiaulių rajono seniūnijų seniūnais įgyvendinome projektą „Darna ir moralė – tvirtos šeimos pagrindas“, kurio metu buvo rengiamos konferencijos, forumai, diskusijos, piešinių parodos. Diskusijos apie šeimos reikšmę, pagarba darnioms, gražiai vaikus auginančioms šeimoms – jas nominuojant Šeimos ambasadorėmis buvo labai graži idėja, nes iš kiekvienos seniūnijos būdavo išrenkama šeima ambasadorė ir jų – gražiųjų pavyzdžių skaičius kasmet didėjo (per 5 metus buvo nominuotos 46 šeimos). Šiaulių rajono Šeimų šventėse dalyvaudavo J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, vyskupijos Šeimos centro ir Šiaulių rajono savivaldybės vadovai, kultūros darbuotojai.
Dėkoju visiems! Gražūs darbai palieka šviesius prisiminimus ir skatina įgyvendinti naujas idėjas.

(Nuotraukose Šeimų švenčių akimirkos Kužių ir Gruzdžių seniūnijose.)