Vasario 21 d. yra Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Kiekviena tauta saugo, puoselėja ir gerbia savo kalbą, kaip vieną iš ryškiausių tautos savitumo bruožų. Tikiu, kad mums gimtoji kalba yra didžiausia vertybė. Įstrigo atminty 2014 m. vykę mitingai už kalbą. Nepriklausomybės akto signatarės Vidmantės Jasukaitytės bei kitų kalbėjusiųjų prasmingi pasisakymai dėl asmenvardžių ir vietovardžių rašymo bei pagarbos valstybinei lietuvių kalbai. Ir tada citavome Mikalojaus Daukšos žodžius, kad „kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją – sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją – užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę“.