Lietuvos ir Latvijos parlamentų bendradarbiavimas – svarbi tema. Šiandien vyko Tarpparlamentinių ryšių su Latvijos Respublika grupės narių nuotolinis susitikimas su Latvijos Respublikos Saeimos bendradarbiavimo su Lietuvos parlamentu vystymo grupės nariais. Džiugu, kad po 2022 m. spalio mėn. įvykusių naujų parlamento rinkimų Latvijoje vėl atkurta tarpparlamentinio bendradarbiavimo grupė. (Daugelį metų esu tarpparlamentinė grupės su Latvija narė Seime).
Kalbėjome kaip aktyvinti Baltijos valstybių tarpusavio integraciją, spartinant vykdomus bendrus projektus („Rail Baltica“, elektros tinklų sinchronizacija ir kt.). Pasikeitėme informacija apie patiriamus ekonominius ir energetinius iššūkius dėl karo Ukrainoje bei vykdomą pagalbą ir paramą ukrainiečiams. Sutarėme dėl būsimų kultūrinių ir praktinių susitikimų.