Kaskart apsilankant Kuršėnų meno mokykloje kyla didžiulis pasididžiavimas labai atsakingai dirbančiais mokytojais ir talentingais vaikais. Šią meno įstaigą lanko per 300 mokinių iš Šiaulių rajono, vaikų patogumui arčiau jų gyvenamosios vietos įkurti 5 filialai. Vasario 14 d. vykęs koncertas „Meilė Lietuvai“ buvo graži dovana artėjančiai Valstybės atkūrimo dienai ir dar viena galimybė pasidžiaugti mokinių pasiekimais. Meno mokykloje galima mokytis ne tik muzikos, bet ir dailės. Jų darbų paroda 2019 m. pavasarį buvo pristatyta ir LR Seime. Kuršėnų meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, šauni kanklių specialybės mokytoja, o kartu ir tautodailininkė Audronė Vaitekūnienė bei mokyklos vadovas Ramūnas Snarskis po koncerto papasakojo apie Kuršėnų meno mokyklos būsimus projektus ir naujus siekius. Linkėjau didžiulės sėkmės juos įgyvendinant.