Šiaulių Nevyriausybinių organizacijų konfederacija, iškilmingai paminėjo savo veiklos 20 metų sukaktį. Išskirtinis šios organizacijos renginys – nominacijų „Gerumo angelas“ įteikimo labiausiai nusipelniusiems žmonėms ceremonija. Man buvo didžiulė garbė įteikti nominaciją Lionginai Juozaitienei, buvusiai Šiaulių miesto tarybos narei už 2001 m. pateiktą telkiančią idėją įkurti šią organizaciją bei padėkoti aktyviai konfederacijos prezidentei Vidai Pociuvienei ir visiems kilnius ir prasmingus darbus darantiems šios skaitlingos organizacijos nariams.