MIELIEJI KULTŪROS ŽMONĖS, SVEIKINU JUS SU KULTŪROS DIENA!
Lenkiuosi kiekvienam kultūrą puoselėjančiam ir jai tarnaujančiam. Pagarba ir padėka Jums už kūrybą, už pakylėjančius renginius ir dalinamą džiaugsmą, už viltį, kad Jūsų kilnaus darbo ir kūrybiškumo dėka visada bus saugomos ir perduodamos iš kartos į kartą mūsų tautos tradicijos. Ačiū už pagarbą lietuvių kalbai, už patriotizmą. Taiką nešanti ir visus jungianti kultūra turi nenugalimą jėgą ir ypatingą šviesą. Švieskite!