Prisiminimų ir Jubiliejinės šventės sandūra. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje vyko Šv. Mišios, kurias aukojo JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kviesdamas atsigręžti į tautos išlikimo garantą šeimą, į mus stiprinančias ir jungiančias vertybes. Lurdo pašventinimas, apie kurio pastatymą svajojo amžinybėn iškeliavęs, nuoširdžiai Dievui ir žmonėms tarnavęs šios bažnyčios klebonas Saulius Paliūnas ir tai įgyvendino dabartinis klebonas Gintaras Jonikas. Liudijimai apie aktyvią parapijos bendruomenę, susitelkimą, apie pastatytą ir 2009 m. gruodžio 6 d. pašventintą šią naująją bažnyčią. Įvykiai, sutikti žmonės – gražių prisiminimų šviesa.
Už nuotraukas dėkoju fotomenininkui Leonui Nekrašui