Socialinių reikalų ir darbo komitete vyko intensyvus darbas, svarstėme Vyriausybės teiktus įstatymų projektus dėl konkrečių priemonių darbuotojams, darbdaviams ir darbo netekusiems žmonėms. Bendra parama siekia net 931,7 mln. eurų ir palies apie 1,4 mln. žmonių. Darbdaviai galės gauti subsidijas dar pusę metų pasibaigus karantinui, darbo netekę asmenys turės galimybę gauti laikiną darbo paieškos išmoką, pajamas per karantiną praradusios šeimos įgis teisę į 100 eurų dydžio vaiko pinigus, o senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys gaus vienkartinę 200 eurų išmoką. Padidinus Valstybės remiamų pajamų dydį, didesnis skaičius gyventojų įgys galimybę gauti kompensaciją už būsto šildymą, didės socialinė pašalpa bei kita parama.
Suprasdami, kad sunkumai gali tęstis ir po karantino atšaukimo šiandien pasiūlėme savarankiškai dirbantiems dar 2 mėn. pratęsti 257 eurų išmokos mokėjimą, bei sudaryti galimybę gauti paramą ir įkurti darbo vietą, keičiant darbo veiklos rūšį.
Šioje sudėtingoje situacijoje matau konkrečius ir drąsius Vyriausybės veiksmus bei visumą paramos ir pagalbos žmonėms. Lieka tikėtis, kad Seime nepaskęsime oponavimo jūroje vien dėl to, kad kažkam vaidenasi, jog viskas daroma dėl rinkimų. Deja, koronavirusas atėjo neatsiklausęs rinkimų datos! Viliuosi, kad rytoj pavyks priimti šiuos žmonėms reikalingus įstatymus.