Šiandien ŠV. KAZIMIERO – LIETUVOS GLOBĖJO DIENA.
Globos ir taikos Lietuvai ir pasauliui ypatingai reikia.
Reikia vienybės, susikalbėjimo, dėmesingumo, pagarbos ir pagalbos vieni kitiems.
Mano tėvas buvo pavadintas šiuo gražiu Kazimiero vardu. Dabar tik Šv. Kazimiero koplytėlė mano namuose sutinka ir palydi, primindama kaip svarbu žvelgti į gyvenimą gerumo ir meilės akimis, kurti gėrį ir grožį, tiesti bendrystės tiltus kol dar galime ir kol esame…