Gražiu keliu pro derlių brandinančius laukus ir pro ilgakasių beržų alėją vykau į Bazilionus. Čia – Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje – Panevėžio muzikinio teatro styginių kvarteto ir solistės Laimos Česlauskaitės koncertas. Šaunuoliai kultūros darbuotojai ir rajono vadovai sumanę ir įgyvendinantys puikų projektą – muzikinės bažnyčių naktys Šiaulių rajone. Tai jau ketvirtas toks koncertas, dovanojantis žmonėms dvasinio pakylėjimo džiaugsmą.
Kartu įvykdžiau ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebono ir bazilionų vienuolyno igumeno tėvo Mykolojaus prašymą, išsakytą per mano surengtą konferenciją Seime – padėkoti Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo parapijos geros valios žmonėms už ilgametį bendradarbiavimą su ukrainiečiais vienuoliais ir perduoti dovaną – Šventojo Juozapato paveikslą.
(Seimas 2023 metus paskelbė Šventojo Juozapato metais, primenant, kad šis Ukrainos žemės sūnus, savo dvasinį kelią ėjo Lietuvoje ir savo gyvenimą paskyrė krikščionių Bažnyčios vienybei, įkūrė Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną. Minėdami Šv. Juozapato Kuncevičiaus kankinystės 400-ąsiais metines, per įvairius kultūrinius renginius sugrąžiname šią asmenybę į mūsų istorinę atmintį ir dar labiau atskleidžiame lietuvių ir ukrainiečių tautų ryšį.)