Pokalbis su ūkininkais, auginančiais karves ir tiekiančiais pieną perdirbėjams jų protesto akcijos prie Seimo metu, po to Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narių susitikimas su žemdirbių asociacijų atstovais dar kartą įrodė, kad situacija pieno sektoriuje yra labai sudėtinga ir ,deja, nesprendžiama. Pasak žemdirbių, valstybės parama yra būtina ir ji pirmiausia turėtų būti paskirstyta tiems ūkiams, kurie parduodant pieną patiria didžiausius nuostolius ir gauna mažiau nei 35 centus už litrą. 2021 metų pradžioje Lietuvoje buvo daugiau nei 114 tūkst. ūkininkaujančių, tuo metu 2022 metais jų liko 86 tūkstančiai. Vis didėjanti tampa valdžios ir miestą maitinančio kaimo takoskyra, kurią akcijos metu išdėliotais maišais su mėšlu bandė simbolizuoti žemdirbiai. Iškalbingi užrašai „Lietuva! Ar reikia tau žemės ūkio?“- reikalavo girdėjimo ir susikalbėjimo. Parengta žemdirbių rezoliucija, reikalauja neatidėliotinų sprendimų!