J. E. Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo kvietimu Tarpparlamentinių ryšių su Šventuoju Sostu grupės nariai „Domus Maria“ salėje šiandien diskutavome apie nūdienos problemas ir iššūkius.
Padovanota Šventojo Tėvo Pranciškaus enciklika FRATELLI TUTTI apie brolybę ir socialinę draugystę, kurią dabar skaitau, skatina į daugelį dalykų pažvelgti giliau ir įžvalgiau bei ragina prisiminti maldą: „Viešpatie, ….įliek į mūsų širdis broliškumo dvasią, įkvėpk mums naujo susitikimo, dialogo, teisingumo ir taikos svajonę, skatink mus kurti sveikesnę visuomenę ir oresnį pasaulį, be bado, skurdo, smurto ir be karų.
Lai mūsų širdys atsiveria ir geba atpažinti gėrį ir grožį…, kad gebėtumėme užmegzti vienybės, bendrų planų ir vilčių saitus.“