Sveikinu su Karaliaus Mindaugo ir Karalienės Mortos karūnavimo – Valstybės ir Tautiškos giesmės diena! Branginkime, didžiuokimės ir kurkime savo Valstybę, pasiremdami protėvių išmintimi ir tikėjimu, amžių tiltais veskime ją į šviesią ateitį – kad Lietuvos giria žaliuotų!