Sveikinu visus aktorius, režisierius ir teatro mylėtojus. Dėkoju Jums už kuriamus scenos stebuklus ir Jūsų profesionalumą, už pakylėjimą virš realybės, už išgyvenimus kartu su Jumis. Pandemijos šešėlyje, deja, vis dar tuščios salės ir scenos. Pasiilgome (!) ir labai laukiame, kai mus vėl palies ypatinga teatro galia. Prisimename! Štai keletas akcentų iš vienos savivaldybės – Šiaulių rajono, kur susiformavusios gražios teatrinio meno tradicijos, jas kartu puoselėja kultūros ir rajono vadovai. Čia: Vaikų ir jaunimo teatras „Ikaras“, gyvuojantis jau 36-tus kūrybinės veiklos metus, Suaugusiųjų mėgėjų teatras „Mozaika“, Bazilionų ir Kurtuvėnų meno mėgėjų teatrai, Šeimos lėlių teatras „Abra kadabra“, jie – rajono ir respublikinių švenčių, festivalių, konkursų dalyviai bei laureatai. Didžiuojamės teatrų įkūrėjų, jų vadovų ir režisierių: Leontinos ir Petro Valskių, Birutės Sinkevičienės, Ramunės Mikėnienės, Jurgitos Jasiškytės ir kt. nuveiktais darbais. Nuo 2001 m. Šiaulių rajone, Kurtuvėnuose kasmet vyksta klojimo teatrų festivaliai, prie kurių inicijavimo turėjau džiaugsmo prisidėti. Festivaliai tapo laukiama švente, su jau eilę metų žinomo režisieriaus Gyčio Padegimo kaip žiuri komisijos pirmininko dalyvavimu, su savivaldybės Kultūros centro režisieriaus Zenono Gestauto išmintimi ir gebėjimais organizuojant mėgėjiško teatro festivalius-konkursus. Nuo 2011 m. įsikūręs Naisių vasaros teatras – jaunų talentingų aktorių trupė su pasiaukojančiai dirbančia režisiere Regina Steponavičiūte, padovanojęs Lietuvos žmonėms daugybę profesionalių spektaklių. Kuršėnų žemėje įmintos ir žymios aktorės Kazimieros Kymantaitės pėdos – čia jos gimtinė. Pagarba, kiekvienam kuriančiam žmogui. Gyvuokite, garsinkite savo kraštą ir Lietuvą ir būkite laimingi! Su Švente!