Susitikimų su Jumis akimirkos – tai išskirtinės likimo dovanos, leidžiančios pajausti Jūsų spinduliuojamą šviesą ir nuoširdumą, nuolatinį rūpinimąsi Lietuva ir jos žmonėmis. Minint Prezidento Kazio Griniaus – 150 metų gimimo sukaktį, 2016 m. gruodžio 15 d. LR Seime, Jūs, jį artimai pažinojęs, kalbėjote apie visa jungiančią šviesą: „Žmogaus šviesa, humaniškų vertybių šviesa, sąžiningo gyvenimo šviesa…< > žmogaus dvasinė ramybė, nusiteikimas dirbti, pasitikėjimas žmonėmis konkrečiai ir žmogiškumu apskritai…< > Žmogus, savo mąstymu ir nuostatomis gerokai aplenkęs savo istorinę ir politinę realybę, pranokęs savo žmogiškosiomis vertybėmis, kurios niekada nenuvertėja.“ Šie žodžiai labai tinka Jums, Prezidente. Ačiū, kad esate! Ačiū, už šviesą!