Šią savaitę minėsime kai prieš 100 metų – 1920 m. gegužės 15 d. į pirmąjį posėdį susirinko demokratiškai išrinktas Steigiamasis Seimas. Jis įvykdė Vasario 16-osios Akto signatarų valią ir užbaigė jų darbą – vienbalsiai paskelbė esant atstatytą Lietuvos valstybę kaip demokratinę respubliką. Ši Steigiamojo Seimo deklaracija vykdoma ir šiandien. Ji yra vienas iš Kovo 11-osios Akto pamatų.
Gegužės 14 d. Seime minėjome Steigiamojo Seimo 100-metį. Kartu su Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu pirmininkavome posėdžiui (gražus sutapimas – prieš 100 metų posėdžiui pirmininkavo valstiečių liaudininkų frakcijos narė Gabrielė Petkevičaitė – Bitė). Išklausėme Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio, Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko Arūno Gumuliausko sveikinimo kalbas, priėmėme rezoliuciją, įsipareigodami saugoti ir puoselėti lietuviškąsias parlamentarizmo tradicijas bei jų raidos istorinį atminimą, akcentuojant Steigiamojo Seimo reikšmę ir jame dirbusias asmenybes. Rašėme specialiame albume palinkėjimus antrajam Lietuvos Respublikos šimtmečiui. Manau daugeliui šis minėjimas buvo ne tik žvilgsnis į istoriją, bet ir supratimas, kad visada būtina ieškoti Lietuvai reikalingų sprendimų. Gegužės 15 d., penktadienį, 10 val. Nepriklausomybės aikštėje bus pakeltos Lietuvos valstybės vėliavos. Prie Seimo II rūmų bus pasodintas Steigiamojo Seimo ir Lietuvos Respublikos šimtmečio ąžuolas. 12 val. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje bus aukojamos šv. Mišios. Po jų bus padėta gėlių prie paminklo Žuvusiems už Lietuvos laisvę ir paminklo „Laisvė“ Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, taip pat – ant Steigiamojo Seimo vadovų kapų. Istorinės prezidentūros kiemelyje bus atidaryta paroda „Sveikas, šalies Šeimininke! Steigiamajam Seimui – 100“.
Rankose laikiau originalų dokumentą Steigiamojo Seimo narių palinkėjimų albumą – „Lietuvos Steigiamasis Seimas“, (1921 m. gegužės 15 d., minėdami Lietuvos Respublikos 1-ąsias sukaktuves, Seimo nariai paliko ateičiai savo minčių ir palinkėjimų albumą.).
Seimo narys priklausęs Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijai, Kazys Kupčiūnas, buvęs mokytojas iš Telšių, užrašė: „Laisva Nepriklausoma Lietuva! Klestėki ir ženki į ateitį šviesią ir sieki aukščiausio idealo – brolybės žmonijos visos.“

Nuorodoje albumo kopija – https://www.lrs.lt/sip/portal.show…