SUGRĮŽIMAI. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija kupina mielų mokyklos laikų prisiminimų. Čia gyva buvusių susitikimų, renginių dvasia, čia prisiminimai apie Mokytojus, skatinusius kurti ir rašyti.
Poetas, Mokytojas Stasys Anglickis, dabar žvegiantis iš aukštybių ar bareljefo, stovinčio mokyklos foje, gali didžiuotis, kad jo vardo premija kasmet įteikiama jauniesiems kūrėjams.
Premijos skyrimo komisijos pirmininkė Mokytoja Raimonda Rumbinatė priminė poeto Stasio Anglickio žodžius, skirtus jauniesiems poetams:
„Man jūsų akys taip ryškiai šviečia
žvaigždžių žiedais tiesiog į veidą.
Aš atiduočiau jums, jei tik pasiekčiaujautrios
širdies plakimą, tyrą sielos aidą.
„Stasio Anglickio premijos laureatėmis tapo: Perla Šiuipytė ir Patricija Stugytė, paskaitinamosios premijos skirtos Teodorai Kaveckaitei, Irūnai Kačinskytei, Patricijai Norkutei.
Pagarba ir padėka šaunioms jų mokytojoms: Daliai Janušauskienei, Raimondai Rumbinaitei, Samantai Čepulienei, Astai Mazūraitei, Samantai Čepulienei bei tėveliams ir visiems, kurie skatina vaikus kurti. Dėkoju Šiaulių rajono savivaldybei už kasmetinį šios premijos skyrimą.
Ačiū Stasio Anglickio progimnazijos bendruomenei ir renginį organizavusiai Mokytojai Birutei Šufinskienei bei šauniems šios mokyklos mokiniams. Miela buvo renginyje sutikti poeto Stasio Anglickio anūkę Liną.