Spaudos konferencijoje „Šv. Juozapato metai: dr. Aldonos Vasiliauskienės mokslo studijos „Lietuva-Ukraina: religija, mokslas, kultūra Vilniaus vienuolių bazilijonų veikloje“ pristatymas ir prasmingi liudijimai apie žmones, kurie jau eilę dešimtmečių tiesia gražius bendradarbiavimo tiltus tarp Ukrainos ir Lietuvos, dar kartą įvardinant Šventojo Juozapato darbų reikšmę Lietuvai, nors nuo to jau praėjo keturi šimtmečiai.
O Šventojo šūkis: „Tegul visi bus viena” , dabar įgyja dar didesnę reikšmę ir taikų kvietimą gyventi vienybėje. Džiaugiausi, kad įgyvendinau seniai brandintą mintį – surengti šią konferenciją ir padėkoti kilnius darbus darantiems žmonėms.
Spaudos konferencijoje kalbėjo: Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, Bazilijonų vienuolyno igumenas, tėvas Mikalojus Ruslan Kozelkivskyy OSBM, Lietuvių ir ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė, mokslo studijos autorė dr. Aldona Vasiliauskienė ir šios knygos recenzentas Krekenavos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų Bazilikos Rektorius, kun. dr. Gediminas Jankūnas OFS.
Kaip teigia mokslo dr. A. Vasiliauskienė, ši mokslo studija – tai didelės jos gyvenimo dalies darbas, nes čia surinkta, susisteminta ir apibendrinta gausi faktinė medžiaga, liudijanti Vilniaus vienuolių bazilijonų 2001–2016 m. veiklą ir bendradarbiavimo tradicijas. Man buvo didžiulis džiaugsmas prisiminti apie gražią ir ilgametę bendrystę su šios mokslo studijos autore ir vienuoliais bazilijonais, apie rengtas konferencijas Seime ir Šiaulių rajone Bazilionuose. Džiugino gausiai į Spaudos konferenciją atvykę garbingi žmonės, malonu, kad dalyvavo Seimo Kultūros komiteto nariai Stasys Tumėnas ir Robertas Šarknickas.
Dėkojame tėvui Mykalojui už dovaną – Šv. Juozapato paveikslą, Šiaulių rajono Bazilionų mokyklai, kuri saugo ir puoselėja draugystę su vienuoliais bazilijonais.