Spaudos konferencija: „Parlamentarizmo istorijoje kunigo Jono Steponavičiaus švietėjiška ir lietuvybę puoselėjanti veikla“, kurią surengiau Seime, buvo puiki galimybė atsigręžti į istoriją ir į žmones, kurie daug nuveikė kurdami valstybę, puoselėdami lietuvybę, skleisdami krikščioniškas vertybes. Ačiū dr. Aldonai Vasiliauskienei už naują knygą: „Kunigas Jonas Steponavičius – švietėjas ir lietuvybės puoselėtojas“.
Jonas Steponavičius buvo Steigiamojo Seimo narys bei I-III Seimo narys, aktyviai dirbęs Konstitucijos, Krašto apsaugos, Peticijų komisijose, buvo Finansų ir biudžeto komisijos pirmininkas, III Seimo vicepirmininkas, dvasininkas, mokslininkas, pedagogas, pirmasis lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas, Zarasų gimnazijos kūrėjas, vienas iš tautinės mokyklos Lietuvoje kūrėjų, aktyvus krikščioniškų idealų puoselėtojas ir skleidėjas.
Konferencijoje knygos autorė dr. Aldona Vasiliauskienė, knygos recenzentas Krekenavos mažosios bazilikos rektorius Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas OFS, lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Benediktas Algimantas Masaitis, Kupiškio technologijos verslo mokyklos vyr. mokytoja Nijolė Bagdonavičienė pateikė daug įdomių įžvalgų apie kun. Joną Steponavičių, praturtindami žiniomis apie išskirtinę asmenybę ir tuometinį laikotarpį.
Kupiškio krašto atstovai (Jurgita Trifeldienė – kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Algirdas Venckus – bibliotekos direktorius, Jūra Sigutė Jurėnienė – etnografijos muziejaus direktorė, Povilas Vireliūnas – televizijos ir informacijos centro vadovas) atvykę į spaudos konferenciją, parodė nuoširdų dėmesingumą savo kraštietei, knygos autorei dr. Aldonai Vasiliauskienei.
Dėkoju savo dalyvavimu konferenciją pagerbusiems Seimo nariams: Jonui Jaručiui, Algimantui Dumbravai, Edmundui Pupiniui, Laimai Nagienei, Vilijai Targamadzei, Valdemarui Valkiūnui, domininkonųi Juozapui-Marija Goštautui ir visiems gausiai atvykusiems.
(nuotr. Olgos Posaškovos ir Ingridos Tamulevičiūtės)