Vyko abipusiai naudingas Socialinių reikalų ir darbo komiteto narių susitikimas – diskusija su Jungtinių Tautų Generalinio sekretoriaus specialiąja įgaliotine dr. Najat Maalla Mjid, kuri jau trečia diena lankosi Lietuvoje, domisi pasiekimais ir situacija vaiko teisių apsaugos bei smurto prieš vaikus srityje, siekdama taip pat perteikti ir kitų šalių gerąją patirtį, pateikti konstruktyvias rekomendacijas.
Šioje srityje ypatingai svarbi jau padarytų darbų tęstinumo būtinybė, institucinis bendradarbiavimas, siekimas užtikrinti vaikų su negalią bei vaikų iš Ukrainos integraciją, švietimo prieinamumą, visų formų smurto prieš vaikus prevenciją bei visapusišką pagalbą tai patyrusiems, žmogiškojo ryšio ir pasitikėjimo specialistais svarba bei jų darbo atlygis ir kvalifikacijos kėlimas.
Į mano klausimą kaip vertina šeimos stiprinimo, pagalbos, paramos ir paslaugų suteikimo šeimoms plėtrą, motinystės, vaiko priežiūros išmokų didinimą, galimybės derinti vaiko auginimą ir darbą bei pagarbos šeimai svarbą, Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialioji įgaliotinė dr. Najat Maalla Mjid pritardama tokiai politikai, akcentavo – tęskite tai toliau aktyviai veikite šeimų ir vaikų labui.