Už lango romantiškai sningant, jaukiame Kuršėnų dvare atidaryta J.E. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio Katalikiškų kalendorių paroda. Kasmet nuo 2007 metų jau 18 kalendorių su Vyskupo kelionių po šventas vietas nuotraukomis, turint kilnų tikslą – pasidalinti su kitais matytu grožiu, dvasingomis mintimis ir informacija apie katalikiškas šventes.
Kalendoriai – lyg mūsų palaiminimas greitai bėgančių metų kelionėje bei priminimas kokia svarbi kiekviena diena ir mūsų poelgiai joje. Nuoširdus ačiū už šaunią idėją surengti šią parodą žurnalistei, Šiaulių technologijų centro Karjeros ir komunikacijos skyriaus vadovei Neringai Trinkaitei.
Dėkoju už ypatingas šios šventės akimirkas, palikusias džiaugsmą ir šilumą, už kanklių skambesį Kuršėnų meno mokyklos mokinėms Gabijai, Ugnei ir Gintautei bei šauniai jų mokytojai Rimai Ananjevienei ir mokyklos vadovui Ramūnui Snarskiui, už mielą bendrystę bei prisiminimus apie Popiežiaus Jono Pauliaus II auloje Seime prieš daugelį metų J.E. Vyskupo E. Bartulio padovanotą, jo parengtą „Evangeliją kasdien“, kurią nuolat eidama į posėdžius atverčiu ir paskaitau. Atversti puslapiai, kurie skirti kiekvienai dienai su vaizdais iš Šv. Žemės, liudija Tikėjimą, Viltį ir Meilę.