Džiaugsminga, pakylėjanti nuotaika ir malda vyravo Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (Šiaulių vyskupijos globėjos) šventė, Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro 10-ies metų jubiliejaus minėjimas ir nuoširdūs sveikinimai gimtadienį šventusiam J. E. Šiaulių vyskupui Eugenijui Bartuliui. Ypatingos Šv. Mišios, aukojamos J. E. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, kuriose dalyvavo Šiaulių Vyskupijos bažnyčių kunigai, parapijiečiai. Kartu su kolegomis Stasiu Tumėnu ir Liudu Jonaičiu sveikinome ir dėkojome.
Didelė laimė gauti iš J.E. Vyskupo rankų Šventosios Motinos Teresės paveikslėlį. Jame
– Motinos Teresės žodžiai:
„…Gerieji Jūsų darbai bus pamiršti rytoj.
– Vis dėlto darykite gerus darbus!
Sąžiningumas ir nuoširdumas daro Jus pažeidžiamą.
– vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdūs!
Tai, ką Jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką.
– vis dėlto kurkite!…
„Nuotraukos fotomenininko Leono Nekrašo.
Nuoširdžiai dėkoju Jam už ypatingų akimirkų įamžinimą.