Gegužės 1 d. Šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, ir koplyčios pašventinimu, atidarytas Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios 10 metų jubiliejus. Po Šv. Mišių gyva grandine – susikabus rankomis – apglėbta bažnyčia, taip išsakant visus vienijantį jausmą. Šventoriaus kiemelyje, sakytos sveikinimo kalbos, suvalgytas jubiliejinis tortas, klausytąsi nuotaikingo koncerto, į dangų pakilo jubiliejiniai balionai.

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios atsiradimas Šiauliuose, Dainų gyvenamajame rajone turi savo istorija. Bažnyčia įkurta 1993 m. spalio mėn. buvusiuose, nebaigtuose statyti „Nuklono“ kultūros namuose. Šiaulių vyskupija šį pastatą, tarpininkaujant Lietuvos kultūros fondui, gavo veltui iš miesto valdžios, bankrutavus „Nuklono“ gamyklai. Miesto valdžia, nežinodama, ką daryti su nebaigtu statyti „Nuklono“ pastatu, nusprendė bent laikinai juos perduoti bažnyčiai. Tas „laikinumas“ užtruko daugiau nei dešimtmetį. Vienuolika metų, 1995–2006 m. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčios tikintieji Šv. Mišių klausė, tuokėsi ir vaikus krikštijo bendruomenės jėgomis įrengtoje nedidelėje salėje. 2006 m. rugsėjo 1 d., sklypą su buvusio „Nuklono“ pastatu įsigijo „Vilniaus prekyba“. 2006 m. lapkričio 5 d., sekmadienį, buvo aukojamos paskutinės Šv. Mišios. Bažnyčia persikėlė į kitas laikinas patalpas – buvusios Dainų vaikų poliklinikos pirmą aukštą. Naujoji Švč. Mergelės Marijos Nekalto bažnyčia, buvo numatyta pastatyti prie Lyros ir Gegužių gatvių sankirtos. Šiaulių vyskupijos rengtą konkursą laimėjo ir Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčią kūrė įmonės „Proporcija“ architektai Darius Jakubauskas ir Andrius Vernys. Projekto autorių sumanymu bažnyčios pastatas primena du maldai suglaustus delnus. Visą bažnyčios ansamblį sudaro: 400 kvadratinių metrų klebonija, 600 kvadratų parapijos namai, erdvus šventkiemis, dvi automobilių aikštelės, vietos dviračiams statyti. Šie du specialistai jau turėjo sakralinės paskirties objektų statybos patirties, nes prieš kelerius metus suprojektavo Palendrių (Kelmės raj.) kaime iškilusį Šv. Benedikto vienuolyną. 2008 m. rugsėjo 13-osios vidurdienį, Gegužių ir Lyros gatvių sankirtoje pašventintas kertinis būsimosios Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios kertinis akmuo, aukotos šv. Mišios. Parengta 97 arų teritorija, kurią teko pakelti pusantro metro, kad susilygintų su „Beržynėlio“ parko reljefu. Bažnyčios statybos koordinatoriumi pasirinkta bendrovė „Eriadas“. Tuometinė projekto sąmatinė vertė — 10 milijonų litų. Bažnyčios plotas — 1100 kvadratinių metrų. Čia vienu metu gali melstis per 700 maldininkų. Bažnyčios aukštis — 18,5 metro, o kryžiaus smailė — 30 metrų. Taupumo sumetimais atsisakyta statyti atskirą varpinę, bet įrengtas kariljonas. Bažnyčios ansamblį juosia 0,5 — 2,5 metrų aukščio lenktos tvoros, formuojančios dvi erdves. Monolitinio gelžbetonio sienos apšiltintos putplasčiu, dengtos šviesaus akmens plokštėmis. Maldos namų viduje įrengta dešimt klijuoto medžio kolonų ir medinis skliautas. Švenčiausiosios Mergelės Marijos skulptūra pastatyta už centrinio altoriaus. Šviesa į bažnyčią sklinda ne tik per šoninius fasado langus, bet ir per lubose įrengtus 12 švieslangių. Bažnyčia pašventinta 2009 m. gruodžio 6 d.

Turėjau didžiulį džiaugsmą 2009 m. dalyvauti pastatytos naujos bažnyčios atidaryme, vėliau – 2018 m. gegužės 13 d. dalyvauti bažnyčioje naujai pastatytų vargonų šventinimo ceremonijoje.

Kartu su Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės pirmininku Stasiu Tumėnu dalyvavau iškilmingoje bažnyčios 10-mečio šventėje, sveikindama parapijiečius, kviečiau būti šviesos ir tiesos šaukliais, kad kuo daugiau būtų tikėjimo ir pasitikėjimo, kad dvasingumas ir nuoširdumas stiprintų ir skatintų daryti gerus darbus. Savo sveikinime bažnyčios klebonui Sauliui Paliūnui rašėme, kad Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia ir parapija yra „gyvojo Dievo bažnyčia, tiesos šulas ir atrama“, leidžianti mums stiprėti, augti ir išpažinti savo tikėjimą. Džiaugiamės, kad Bažnyčios bendruomenė išmintingai puoselėja ir bažnyčios chorą ir Marijos legiono grupę „Aukso žvaigždė“, grupę „Motinos maldoje“, pasauliečių pranciškonų ordiną. Linkėjome Dievo meilės, šv. Mergelės Marijos globos, šv. Juozapo kilnumo ir tikinčiųjų vienybės, padedančios Viešpaties žodį padaryti savo gyvenimo dalimi.