Kuršėnų kultūros centre vyko Šiaulių regiono dainų ir šokių šventės „Skambantis gyvybės medis“ iškilmingas atidarymo vakaras, o šiandien nuo 20 iki 24 val. Dainų ir šokių šventė visus džiugins Daugėlių pušyne. Skubėkime į ją, kad numetę kasdieninių rūpesčių naštas, pasidžiaugtumėme mūsų kultūros žmonėmis, šokančiais ir dainuojančiais, jungiančiais ir vienijančias, leidžiančias dar ir dar kartą pajusti mūsų tautiškumą, dainų skambėjime ir tautinio kostiumo grožyje.
Ačiū už palaimintas akimirkas ir galimybę padėkoti kuriantiems ir Kultūrą puoselėjantiems žmonėms. Ačiū Lietuvos kultūros centrų vadovų chorui, vadovaujamam Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus Sauliaus Liausos, Šiaulių rajono bei regiono kultūros darbuotojams ir visiems geros valios žmonėms, kurių dėka šį šventė tapo ypatinga.
Tęsdama tradiciją šventės metu įteikiau Kuršėnų miesto vėliavas – Kuršėnų miesto vardą garsinantiems žmonėms: Vidai Ragauskienei, Albinai Budreckienei, Renės ir Vaclovo Tamošaičių šeimai.