Vakaras muzikos garsų ir dainų skambesio sukurtoje magiškoje aplinkoje Vilniuje, Stasio Vainiūno namuose. Šiaulių miesto Garbės pilietis, maestro Sigitas Vaičiulionis ir iš šviečiančių Šiaulių atvykę talentingieji dainininkai, kanklininkės, styginių trio, saksofono ir fortepijono virtuozai ir išmintingoji renginio vedėja Raimonda Sližienė pasibeldė į susirinkusiųjų širdis ir mintis.
Padėka ir pagarba maestro Sigitui Vaičiulioniui, kuris pastebi takentingus, padeda jaunimui eiti muzikos keliu, suburia puikius kolektyvus, garsinančius ne tik Šiaulius, bet ir Lietuvą.
Nuoširdus pasididžiavimas žmonėmis, kuriuos Mūza apdovanoja tokiais talentais!Kartu su kolegomis Liudu Jonaičiu ir Stasiu Tumėnu sveikinome ir dėkojome už įsimintiną šventę.