Šiaulių krašto Seimo narių: Stasio Tumėno, Liudo Jonaičio, Domo Griškevičiaus ir Rimos Baškienės nuoširdus pokalbis su J.E. Šiaulių Vyskupu Eugenijumi Bartuliui ir Vyskupijos Šeimos centro direktore Edita Gulbiniene apie šeimos politiką ir atsakomybę už šalies ateitį.
Iš išskirtinio grožio Daivos Vaitkienės nuotraukų, kurių paroda eksponuojama Vyskupijos kurijoje, sklido mažylių ramybė – nebylus priminimas kiekvienam apie vaikų teisę augti saugioje aplinkoje, jaučiant pasiaukojančią tėvo ir motinos meilę bei valstybės rūpestingumą.