Širdį veriantis, nužudytų žydų vaikų atminimo renginys prie paminklinio akmens, žyminčio Šiaulių žydų geto vartus. Prieš 80 metų lapkričio 5 d. buvo įvykdytas vienas žiauriausių Holokausto nusikaltimų. Šią šiurpią dieną iš Šiaulių žydų geto bei Šiaulių krašto apylinkių (Zoknių, Pavenčių, Daugėlių ir kt.) taip vadinamosios „vaikų akcijos“ metu iš tėvų buvo atimti 725 vaikai, išvežti į Osvencimą ir nužudyti. Prie paminklinio akmens dėjome atsineštus žaisliukus ir akmenėlius, degėme atminimo žvakutes. Ch. Frenkelio viloje iš surengtos parodos nuotraukų į mus žvelgė nužudytų vaikų akys. Kartu su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės nariais, Izraelio ir Vokietijos ambasadoriais ir šiauliečiais kalbėjome apie nežmonišką žiaurumą iš kurio turėjo pasimokyti pasaulis. Deja, dabar žudomi vaikai Ukrainoje, spalio 7 d. įvyko naujasis Holokaustas Izraelyje. Vilties ir išgyvenimų istorijos, mūsų visų atsakomybė už savo veiksmus, vis dar pasitaikančias antisemitizmo apraiškas ir drąsa pasipriešinti viskam, kas kursto neapykantą ir nesantaiką. Pareiga prisiminti šiuos įvykius, turi tapti dar stipresniu siekiu, kad tai niekada nepasikartotų, kad visi vaikai turėtų gyvenimą ir šviesią ateitį.
Dėkoju Šiaulių apskrities žydų bendruomenės pirmininkui Saniai Kerbeliui, žydų bendruomenei ir geros valios žmonėms už ilgametę bendrystę, už šį ypatingai jautrų bei kitus vykusius renginius ir visa, kas vienija Lietuvoje gyvenančias tautas.