Džiaugiuosi, kad šauni Šiaulių rajono Kužių seniūnė Jolanda Rudavičienė, Verbūnuose, kartu su kultūros darbuotojais ir bendruomene surengė gražią paminklo, mininčio Prisikėlimo apygardos kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Audros būrio partizanų žūtį, pašventinimo akciją. Kužių parapijos klebonas Tomas Reinys bei kiti kalbėjusieji išreiškė didžiulę pagarbą ir dėkingumą už Lietuvos laisvę kovojusiems partizanams ir Lietuvos kariuomenei. Priesaikos Tėvynei svarba, pilietiškumas, vienybė – tai įkvepiantys pavyzdžiai jaunajai kartai. Linkiu niekada nepamiršti to, kas svarbiausia – mūsų laisvės ir nepriklausomybės, kurią turime saugoti, branginti ir stipinti.