Dirvonėnuose jau devynioliktą kartą vyko „Senųjų Amatų šventė“. Į senąjį poilsio parką besirenkančius žmones pasitiko nauji iš medžio dailiai išskaptuoti vartai, sukurta jauki aplinka, skambanti muzika ir dainos.

„Senųjų Amatų šventėje“ senuosius amatus demonstravo – juostų pynėja Birutė Poškienė, Marytė Janulienė (pynimas iš vytelių), Ilona Motuzienė (vilnos vėlimas), puodžius Vydmantas Vertelis, keramikas Stanislovas Tamašauskas, mezgėja Regina Gapšienė, kilimų audėjos: Irena Dinapienė ir Joana Petronienė, krepšių pynėjas Romualdas Abakas, Elena Ruškienė (sagės, papuošalai), Ginta Kaminskaitė (dekupažas, žvakės), keramikė Aistė Jakelaitytė ir daugelis kitų nominuotų ir žinomų meistrų. Asociacijos „Pasaga“ pirmininkė Birutė Sutkienė, subūrusi gyvenvietės moteris, pagamino ir šventės svečius vaišino kulinariniais gaminiais – skilandžiais, sūriais, gardžia rugine duona dar daug kuo… Bronės Veliulienės verdamos žuvienės kvapas greitai pasklido po Dirvonėnų poilsio parką. Paklausta, koks  žuvienės receptas virėja atsakė, jog pagrindinis ingredientas yra meilė!

O Užpelkių medžiotojų būrelio vyrai visus vaišino tradicine sriuba „Šiurpa“ ir demonstravo medžioklių trofėjus. Bitininkas Vaclovas Paliulis kvietė vaišintis medumi. Veikė daug įvairių edukacinių užsiėmimų. Vasaros stovykloje „Koks kraštas, toks ir raštas“ vaikai (vad. Loreta Lideikienė) šoko stovykloje išmoktus šokius, susirinkusius muzikinėmis melodijomis linksmino kapelos ir ansambliai.

Vyko naujai išleistos knygos – albumo „Šiaulių rajono vaizdai ir ženklai“ pristatymas. Šventės dalyvius vienijo akcija „Atkurtos Lietuvos šimtmečio trispalvės salvės“.

Kartu su Seimo nariu Juozu Rimkumi, Šiaulių rajono savivaldybės mero pavaduotoju Česlovu Greičiumi, Raudėnų seniūnijos seniūnu Antanu Venckumi ir kitais šventės svečiais džiaugėmės, kad Lietuvos kaimuose vyksta tokios prasmingos, blaivios senuosius mūsų tautos amatus puoselėjančios šventės.