Šiandien Seimui pateikti 2022 m. valstybės biudžeto ir su tuo susiję įstatymų projektai, kuriuose didžiausias dėmesys skiriamas keturioms prioritetinėms kryptims: Lietuvos saugumui, investicijoms į strategines valstybės kryptis ir švietimą, gyventojų pajamų didinimui ir skurdo rizikos mažinimui. Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai aktyviai klausinėjome ministrų ir akcentavome, kad Vyriausybės parengtas kitų metų valstybės biudžetas didina šalies išlaidas nenumatant, kokiomis tvariomis pajamomis jos bus padengtos ir šiuo metu turint fiskalinę laisvę skolintis bus sukuriama didelė valstybės skola. Nors socialinei sričiai skiriamas ženklus padidinimas ir ja sprendžiami svarbūs visuomenės klausimai, tačiau biudžeto augimas procentais labiau kyla kitose srityse, nors socialinė sritis yra labiausiai nefinansuota lyginant su Europos šalių biudžetų vidurkiais. Didelė pajamų dalis skiriama pagyvenusiems asmenims ir neįgaliesiems, tačiau kitos svarbios skurstančios grupės – vienišų tėvų, daugiavaikės šeimos, vaikai, bedarbiai – specialaus dėmesio dar nesulaukia. Reikia ir toliau ieškoti būdų, kaip mažinti vaikų skurdą, padėti jaunoms šeimoms. Vyriausybė nuo 2022 metų siūlo taikyti didesnį neapmokestinamųjų pajamų dydį, tačiau tik tiems gyventojams, kurių mėnesio pajamos neviršija vidutinio darbo užmokesčio, būtina ieškoti būdų kaip labiau padėti vidutines pajamas ganančius asmenims, smulkiajam verslui. Pritardami išmokų ir pensijų indeksavimo intensyvumo didinimui išsakėme abejones dėl pensijų reformos ar siūlomos priemonės nesukels socialinio neteisingumo, nes teikiamais pakeitimais numatoma pakeisti pensijos bendrosios dalies apskaičiavimų tvarką, mažinant darbo stažo įtaką. Akcentavome, kad būtina suteikti daugiau finansinių galimybių savivaldai. Mūsų Frakcija palaiko Lietuvos savivaldybių asociacijos siūlymą nustatyti 15 proc. savivaldybės metinio grynojo skolinimosi limitą, skirtą investiciniams projektams finansuoti.Keletas skaičių: 2022 metų valstybės biudžeto pajamos sieks apie 11,095 mlrd. Eurų. Iš Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės paramos numatoma gauti apie 2,765 mlrd. Eurų. 2022 metų valstybės biudžeto planuojamos išlaidos sudarys beveik 13,160 mlrd. eurų (be ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) . Numatoma, kad išlaidos viršys pajamas 2,587 mlrd. eurų. Nuo 2,03 proc. iki 2,05 proc. siūloma didinti finansavimą krašto apsaugai (papildomai skiriant 128 mln. eurų).Poreikiams dėl švietimo susitarimo įgyvendinimo iš valstybės biudžeto lėšų yra numatoma skirti per 229 mln. eurų, iš kurių didžioji dalis būtų skiriama mokytojų ir dėstytojų darbo užmokesčio didinimui nuo kitų metų sausio 1 dienos. Numatytas minimaliosios mėnesinės algos (MMA) didinimas nuo 642 eurų iki 730 eurų. 27,6 mln. eurų skiriami darbuotojų mažų koeficientų padidinimui, taip pat didinamas pareiginės algos bazinis dydis viešojo sektoriaus darbuotojams nuo 177 eurų iki 181 euro. Savivaldybių pajamos auga 13,7 proc. Numatomos pajamos – 4,267 mlrd. eurų, išlaidos – 4,312 mlrd. eurų.„Sodros“ pajamos yra 5,8 mlrd. eurų (9,5 proc. daugiau nei 2021 m.), išlaidos – 5,5 mlrd. eurų (8,8 proc. daugiau nei 2021 m.). „Sodros“ rezervas sieks 1 mlrd. 61 mln. eurų. Privalomojo sveikatos draudimo fondo pajamos auga 203 mln. eurų, išlaidos – 300 mln. eurų. Laukia išsamus įstatymų ir pasiūlymų svarstymas Seimo komitetuose.