Seimo rudens sesijos pirmasis posėdis. Vertinant esamą situaciją – daug nerimo ir susirūpinimo. Ar visiems užteks išminties, kad prioritetu būtų ne asmeniniai ginčai ar politinės kovos dėl visuomenę priešinančių įstatymų, o susikalbėjimas, apgalvota ir atsakinga politika? Reikia kuo greičiau padėti Lietuvos žmonėms ir verslui nugalėti energetinius ir ekonominius iššūkius, nepamirštant valstybės saugumo ir pagalbos didvyriškai prieš okupantus kovojantiems ukrainiečiams. Mūsų, Demokratų frakcija, sesijos darbų programai pateikėme daug įstatymų projektų ir esame pasirengę dirbti atsakingai.
Knygoje „Seimo pamokslai“ (1597 m.) žymus pamokslininkas Petras Skarga apie politiko pareigą ir išmintį rašė:„Matome didelį žmonių širdžių suskaldymą, vienybės, meilės, ir kaimyninės santarvės sugriovimą, ne tik dėl tikėjimo skirtumų ir eretiškų mokymų, kuriuos velnias įpiršo, kad skaldytų ir išbarstytų, bet ir dėl luomų susipriešinimo, taip pat dėl daugelio veidmainysčių ir nedorybių, kurių tarp mūsų tiek pridygo, kad vienas kitu nebepasitiki, vienas kitam gero nelinki… O kas greičiausia naikina karalystes, jeigu ne vidinis susiskaldymas? Tad Viešpatie, duok mums išminties, ne tiek dėl mūsų, kiek dėl žmonių, kuriais rūpinsimės.“Ši citata labai tinka ir šiam laikmečiui. Viešpatie, duok mums išminties…!