Džiaugiuosi Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“, kurios nare esu, aktyvia, konstruktyvia veikla ir nuoširdžiu bendravimu. Tai motyvuoja ir skatina dar daugiau dirbti. Štai viena diena – antradienis: 1. Susitikimas su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininke Inga Ruginiene, diskusija apie socialinio dialogo ir kolektyvinių sutarčių svarbą, apie Vilniaus mieste protestuojančių viešojo transporto darbuotojų reikalavimus, bei kitus dirbantiesiems svarbius klausimus. 2. Į frakciją iškviestas Sveikatos ministras Arūnas Dulkys, kuriam kėlėme klausimus dėl prastėjančios COVID-19 situacijos Lietuvoje ir Vyriausybės veiksmų bandant pažaboti pandemiją. Akcentavome, kad Vyriausybės taikomos priemonės veikia neefektyviai, teikėme pastebėjimus ir pasiūlymus, kad pandemijos valdyme ir dėl priimamų Vyriausybės ribojimų turi dalyvauti ir Seimas, kad turime veikti kartu su savivalda. Siūlėme tokiais sprendimais, kaip ligos išmokos nemokėjimas tiems, kurie yra nepasiskiepiję bei kitomis priemonėmis nebetęsti agresyvios bauginimo strategijos, skubiai taisyti spragas dėl „Galimybių paso“ naudojimo ir pereiti į dialogo su visuomene ir tarimosi kultūrą, skatinant gyventojų aktyvumą skiepijantis ir testuotis. Atkreipėme ministro dėmesį, kad ligoninių planinių paslaugų stabdymas sukelia kitų susirgimų grandinę, kad ne dabar laikas vykdyti reformas, kad būtina spręsti medikų trūkumo regionuose problemą, nes Lietuva – ne tik Vilnius. Veiksmų kryptingumas, visuomenės informavimas ir aiškumas yra labai svarbu. 3. Aptarta artimiausių posėdžių darbotvarkė ir aktyvus darbas Seimo plenariniuose posėdžiuose.4. Vakare Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ nariai ir patarėjai dalyvavome išskirtinio nuoširdumo ir dvasinio pakylėjimo Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Algirdas Toliatas Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje. Širdin strigo kunigo žodžiai apie būtinybę nešti šviesą, teisingumą, tiesti bendravimo, pagarbos, taikos ir vilties tiltus, neįsileidžiant pykčio, ambicijų ir susipriešinimo. Širdingas susikalbėjimas, diskusijos , o ne „Gyvulių ūkio“ argumentų kalba yra svarbi ir reikalinga dirbant vardan Lietuvos. Gyvenimas bėga greitai, tad privalome būti stiprūs, net tada, kai sunku ir nepraleiskime progos daryti gerus darbus.